Projecten in de steigers

Projecten in de steigers

Berlaar is financieel gezond! We houden de vinger op de knip, maar geven tegelijk investeringen alle kansen.

>> Bouw van 60 nieuwe sociale woningen in Balderdorp en op Heikant (site Maricollen)

>> ontwikkeling van het dorpshart ( Pastorijstraat, Ballaarweg, Markt -en kerkomgeving ) en de pomp ....ze komt!

>> Restauratie Sint-Pieterskerk

>> Speelplein "Kriebels" wordt een avonturenspeeltuin met natuurelementen

>> Verdere uitwerking van het landschapsbeheersplan voor Gestel met aandacht voor de vroegere bomenrijen

>> Uitbreiden van bos met jaarlijkse aanplant van talrijke inheemse bomen

>> Inzet om ieder jaar één extra trage verbinding of kerkweg te openen

>> Bouw van het nieuw administratief centrum ( NAC ) met ruime fietsenstallingen en groene parking

>> Uitbouw van een dienstencentrum voor senioren

>> Mee durven investeren in ondergrondse parkingprojecten om meer groen en "koning fiets" kansen te geven

>> Restauratie van het oude gemeentehuis met pui en kiosk

>> Kardinaal Carijnplein en Heideroosstraat krijgen een nieuw kleedje en zullen de kern van de Hei versterken en verfraaien

>> Ontwikkeling van het bedrijventerrein "De Hutten" ( Aarschotsebaan ) voor ambacht en herlokalisatie van Berlaarse bedrijven