Koning Fiets

CD&V trekt volop de kaart van "Koning Fiets".

>> In de Smidstraat, Legrellestraat en Itegembaan vernieuwden we de fietspaden.

>> De Pastorijstraat, Hemelshoek, Markt en het eerste deel van de Itegembaan pakken we aan.

>> De fiets-o-strade naast de spoorweg Lier-Berlaar-Aarschot en een gescheiden fietspad op de N10 komen er. Het drukke        kruispunt van de Smidstraat - Aarschotsebaan krijgt slimme verkeerslichten.

>> De verkeersas Markt-Dorpsstraat-Stationsstraat maken we verkeersveiliger door uitbreiding van de "zone 30".

>> Betere fietssuggestiestroken en fietsstraten bieden de fietser meer comfort. Oversteekplaatsen voor fietsers worden beter aangeduid.

>> Het wandel - en fietspadennetwerk in Berlaar kan nog functioneler. Door elk jaar een nieuwe trage weg open te stellen wordt ons groen toegankelijker.

>> Fietsen wordt extra aangemoedigd met de opmaak van een fietsparkeerplan en het actualiseren van schoolfietsroutes.

>> Ook voetpaden verdienen onze aandacht. We maken deze rolstoel -en kinderwagen vriendelijker. We vernieuwden reeds de voetpaden van de Liersesteenweg, Legrellestraat, Smidstraat, Pastoor Haemelsstraat, Anjerstraat en Kapellebaan.

>> Bij de geplande herinrichting van de Pastorijstraat, Marktomgeving en Kardinaal Cardijnplein staat de voetganger centraal.